Ostatnie badania prowadzone przez naukowców z National University of Singapore (NUS) ujawniły, że osoby pijące herbatę mają lepiej zorganizowane regiony mózgu – i jest to związane ze zdrową funkcją poznawczą – w porównaniu z osobami nie pijącymi herbaty. Zespół badawczy dokonał tego odkrycia po zbadaniu danych neuroobrazowania 36 starszych osób dorosłych.

„Nasze wyniki są pierwszym dowodem pozytywnego wpływu picia herbaty na strukturę mózgu i sugerują, że picie herbaty regularnie chroni przed związanym z wiekiem spadkiem organizacji mózgu” – wyjaśnił kierownik zespołu, asystent profesora Feng Lei, który jest z Wydziału medycyny psychologicznej w NUS Yong Loo Lin School of Medicine.

Badanie zostało przeprowadzone wspólnie ze współpracownikami z University of Essex i University of Cambridge, a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Aging 14 czerwca 2019 r.

Korzyści z regularnego spożywania herbaty

Wcześniejsze badania wykazały, że spożycie herbaty jest korzystne dla zdrowia ludzi, a pozytywne skutki obejmują poprawę nastroju i zapobieganie chorobom układu krążenia. W rzeczywistości wyniki badań podłużnych prowadzonych przez Asst Prof Fenga, które zostały opublikowane w 2017 r., Wykazały, że codzienne spożywanie herbaty może zmniejszyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych u osób starszych o 50 procent.

Po tym odkryciu Asst Prof Feng i jego zespół zbadali bezpośredni wpływ herbaty na sieci mózgowe.

Zespół badawczy zrekrutował 36 osób dorosłych w wieku 60 lat i starszych i zebrał dane na temat ich zdrowia, stylu życia i samopoczucia psychicznego. Starsi uczestnicy musieli również przejść testy neuropsychologiczne i rezonans magnetyczny (MRI). Badanie przeprowadzono w latach 2015-2018.

Po przeanalizowaniu wyników poznawczych uczestników i wyników obrazowania zespół badawczy stwierdził, że osoby, które spożywały zieloną herbatę, herbatę oolong lub czarną herbatę co najmniej cztery razy w tygodniu przez około 25 lat, miały obszary mózgu połączone ze sobą w bardziej efektywny sposób.

„Weźmy na przykład analogię do ruchu drogowego – rozważ regiony mózgowe jako miejsca docelowe, a połączenia między regionami mózgowymi to drogi. Gdy system drogowy jest lepiej zorganizowany, ruch pojazdów i pasażerów jest bardziej wydajny i zużywa mniej zasobów. Podobnie , gdy połączenia między regionami mózgu są bardziej ustrukturyzowane, przetwarzanie informacji można przeprowadzić bardziej wydajnie ”- wyjaśnił prof. Feng.

Dodał: „W naszych wcześniejszych badaniach wykazaliśmy, że osoby pijące herbatę mają lepsze funkcje poznawcze w porównaniu z osobami nie pijącymi herbaty. Nasze obecne wyniki dotyczące sieci mózgowej pośrednio wspierają nasze wcześniejsze ustalenia, pokazując, że pozytywnymi skutkami regularnego picia herbaty są wynik lepszej organizacji mózgu spowodowanej przez zapobieganie zakłóceniom w połączeniach międzyregionalnych. ”

Kolejny krok w badaniach

Ponieważ wydajność poznawcza i organizacja mózgu są ściśle powiązane, potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób funkcje takie jak pamięć wyłaniają się z obwodów mózgowych, oraz możliwe interwencje w celu lepszego zachowania poznania podczas procesu starzenia. Prof. Feng i jego zespół planują zbadanie wpływu herbaty, a także związków bioaktywnych w herbacie na pogorszenie funkcji poznawczych.

Źródło: Narodowy Uniwersytet w Singapurze. „Badanie sugeruje, że picie herbaty poprawia zdrowie mózgu”. ScienceDaily. ScienceDaily, 12 września 2019 r. www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190912100945.htm