Występowanie aflatoksyn w wybranych przyprawach

09.11.2021 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach opublikował artykuł WYSTĘPOWANIE AFLATOKSYN W WYBRANYCH PRZYPRAWACH przygotowany przez Annę Głogowskę-Gruszkę i  Martę Buczkowską.

Aflatoksyna to jedna z najczęściej stwierdzanych zagrożeń żywności pochodzącej spoza Unii Europejskiej. Prawie 90% zgłoszeń dotyczy przekroczonej zawartości aflatoksyn w takich grupach artykułów spożywczych jak orzechy i nasiona oraz zioła i przyprawy.

Aflatoksyny wykazują działanie:

  • rakotwórcze – substancja powodująca powstanie raka lub zwiększaja częstotliwość jego występowania
  • immunotoksyczne –  definiowane jest jako wystąpienie zmian strukturalnych lub zaburzeń czynnościowych
  • hepatotoksyczne – wywoływanie uszkodzeń wątroby
  • teratogenne –  działanie toksyczne substancji na zarodek lub płód
  • mutagenne – mogą wywołać dziedziczne zmiany genetyczne lub zwiększyć częstość ich wystąpienia
  • mogą wywoływać zatrucia ostre – aflatoksykozy

Zebrano 210 próbek wybranych przypraw.

Obecność aflatoksyn stwierdzono w 181 próbkach (86,19%). W 56 próbkach (26,67%) oznaczona zawartość aflatoksyn znajdowała się powyżej dopuszczalnego limitu 10 μg/kg.

  • Zawartość aflatoksyn w próbkach 86% 86%
  • Zawartość aflatoksyn powyżej dopuszczalnego limitu 27% 27%

Próbki zebrano od 2016 do 2021 roku.

Aflatoksyny to wtórne metabolity wytwarzane przez grzyby pleśniowe, głównie przez Aspergillus flavus, w warunkach wysokiej wilgotności oraz wysokich temperatur powietrza.

Dla substancji rakotwórczych, w tym m.in. dla aflatoksyn, nie ustala się bezpiecznej dziennej dawki pobrania.

Zgromadzone przyprawy pochodziły z następujących krajów: Hiszpania (47 próbki – 22,38%), Wietnam (32 próbki – 15,38%), Indie (27 próbek – 12,59%), Nigeria (8 próbek – 3,81%), Peru, Chiny (po 5 próbek – 2,4%), Bułgaria i Rumunia (po 2 próbki – 0,95%). W przypadku 82 produktów (39,05%) producent nie udostępnił informacji o kraju pochodzenia przyprawy. Próbki przypraw do momentu przeprowadzenia analizy przechowywano w temp. 4ºC w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach.

Jakie wnioski wysnuli naukowcy?

1. Zdecydowana większość przebadanych przypraw spełniała obowiązujące normy UE w zakresie zawartości sumy aflatoksyn
2. Najwyższe stężenie aflatoksyn stwierdzono w próbkach IMBIRU, ale też średnie stężenie AFT przekraczające dopuszczalne normy stwierdzono również w przypadku próbek CHILI
3. Przeprowadzone badanie potwierdza, że aflatoksyny występują w przyprawach w związku z pojawiającymi się przekroczeniami dopuszczalnego poziomu, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Naukowy rekomendują zwiększenie liczby kontroli i badań tej grupy artykułów spożywczych przed dopuszczeniem na rynek

Źródło: 1