Badanie z 13 listopada 2019 r Mayo Clinic opublikowane w American Journal of Health Behavior badało różnice w postrzeganiu własnego zdrowia przez mężczyzn i kobiety. Badanie wykazało, że płeć może wpływać na zaufanie do zachowania dobrych nawyków zdrowotnych.

Mężczyźni zgłosili wyższy poziom aktywności fizycznej i większe zaufanie do swojej zdolności do pozostawania aktywnym fizycznie. W badaniu wzięło udział 2784 ankietowanych w Mayo Clinic Dan Abraham Healthy Living Center. Mężczyźni i kobiety mieli porównywalny poziom pewności, że utrzymają zdrową dietę.

„Nasze odkrycia sugerują, że na zaufanie do zachowania nawyków zdrowotnych może mieć wpływ płeć, a także zależy od tego, który konkretny nawyk jest oceniany – na przykład aktywność fizyczna w porównaniu do diety” – mówi dr Richa Sood, internista Mayo Clinic i współautor i projektant badania. „Jest to ważna informacja, o której należy pamiętać przy projektowaniu programów odnowy biologicznej, aby zmaksymalizować ich wykorzystanie i wpływ na zdrowie pracowników i dobre samopoczucie”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwych czynników niepełnego wykorzystania pracowniczych centrów odnowy biologicznej związanych z płcią, badacze rozesłali ankiety wśród 11 427 użytkowników centrów odnowy biologicznej, z których 2784 odpowiedziało kompletnymi danymi. Spośród respondentów 68% stanowiły kobiety, a średni wiek to 49 lat.

W ankiecie zadano pytania na temat stanu zdrowia użytkowników i wybranych warunków zdrowotnych, zaufania do zachowania zdrowych nawyków oraz poziomu stresu i interakcji społecznych. Według badań kobiety i mężczyźni zgłaszali porównywalny poziom stresu i wsparcia dla zdrowego trybu życia. Więcej mężczyzn zgłosiło nadciśnienie, cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu i palenie tytoniu niż kobiety. Niemniej jednak nie było znaczącej różnicy płci w postrzeganiu zdrowia osobistego.

„Byliśmy zaskoczeni odkryciem, że mężczyźni czują, że są tak samo zdrowi jak kobiety pomimo większych problemów medycznych” – mówi dr Sood.

Kobiety miały niższy poziom aktywności fizycznej zgłaszany przez siebie i niższą pewność, że utrzymają tę aktywność.

„Ta różnica może mieć podłoże kulturowe, ponieważ wykazano, że płeć wpływa na poczucie własnej skuteczności, szczególnie w przypadku aktywności fizycznej” – mówi dr Sood. „Nasze badanie pokazuje, że skuteczność jest zależna od dziedziny i nie może być uogólniona jako cecha charakterystyczna dla płci. Ale zrozumienie różnic między płciami wśród pracujących dorosłych może pomóc zoptymalizować usługi wellness pracowników”.

Źródło: Mężczyźni i kobiety inaczej postrzegają swoje zdrowie”. ScienceDaily. ScienceDaily, 13 listopada 2019 r. www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191113153108.htm