W swoim badaniu, opublikowanym w Journal of the International Society of Sports Nutrition , naukowcy zamierzali ustalić, czy kofeina – jedna z najczęściej spożywanych substancji ergogenicznych na świecie w celu poprawy wyników sportowych – faktycznie zwiększa utlenianie lub „spalanie” „tłuszczu podczas ćwiczeń. Pomimo tego, że jego spożycie w postaci suplementów jest bardzo powszechne, dowody naukowe na jego korzystne twierdzenia są nieliczne.

„Zalecenie, aby ćwiczyć rano na czczo w celu zwiększenia utleniania tłuszczu jest powszechne. Jednak zalecenie to może nie mieć podstaw naukowych, ponieważ nie wiadomo, czy wzrost ten wynika z ćwiczeń rano, czy z braku jedzenia. przez dłuższy okres czasu ”- wyjaśnia główny autor tych badań, Francisco José Amaro-Gahete z Wydziału Fizjologii UGR.

W badaniach wzięło udział łącznie 15 mężczyzn (średni wiek 32 lata), którzy czterokrotnie w siedmiodniowych odstępach wykonywali próbę wysiłkową. Pacjenci spożywali 3 mg / kg kofeiny lub placebo o godzinie 8:00 i 17:00 (każdy osobnik ukończył testy we wszystkich czterech warunkach w przypadkowej kolejności). Warunki przed każdym testem wysiłkowym (godziny, które upłynęły od ostatniego posiłku, wysiłku fizycznego lub spożycia substancji pobudzających) były ściśle znormalizowane i odpowiednio obliczono utlenianie tłuszczu podczas wysiłku.

Maksymalne utlenianie tłuszczu

„Wyniki naszego badania wykazały, że ostre spożycie kofeiny 30 minut przed wykonaniem aerobowego testu wysiłkowego zwiększyło maksymalne utlenianie tłuszczu podczas wysiłku, niezależnie od pory dnia” – wyjaśnia Francisco J. Amaro. Potwierdzono występowanie dobowych wahań utleniania tłuszczu podczas wysiłku, przy czym wartości te były wyższe po południu niż rano dla równych godzin na czczo.

Wyniki te pokazują również, że kofeina zwiększa utlenianie tłuszczu podczas porannych ćwiczeń w podobny sposób, jak obserwowano bez spożycia kofeiny po południu.

Podsumowując, wyniki tego badania sugerują, że połączenie ostrego spożycia kofeiny i ćwiczeń aerobowych wykonywanych z umiarkowaną intensywnością po południu zapewnia optymalny scenariusz dla osób dążących do zwiększenia spalania tłuszczu podczas ćwiczeń fizycznych.

Źródło: Uniwersytet w Granadzie. „Mocna kawa na pół godziny przed ćwiczeniami zwiększa spalanie tłuszczu: wypicie mocnej kawy na pół godziny przed ćwiczeniami zwiększa spalanie tłuszczu” – wskazują nowe badania. ScienceDaily. ScienceDaily, 22 marca 2021 r. <Www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210322175042.htm>.