Przez długi czas korek był uważany jako produkt naturalny za materiał obojętny dla wina.
Gdy korek jest w bezpośrednim kontakcie z roztworem alkoholowym, takim jak wino butelkowane, niektóre składniki korka mogą zostać wyekstrahowane do wina.
Wykazano, że węglowodory, alkohole, ketony, związki fenolowe, w tym garbniki, i inne związki rozpuszczalne w etanolu/wodzie przenikają z korka do wina i mogą mieć domniemany wkład we właściwości sensoryczne wina takie jak kolor, smak, cierpkość i goryczka.
Smak wina ulega zmianom w trakcie starzenia się butelki, co może być spowodowane rodzajem zamknięcia (korkowe, syntetyczne lub nakręcane). Zmiany te są bardziej zauważalne, gdy okres przechowywania jest dłuższy niż pięć lat.
Niejednorodność jego składu chemicznego i niezwykłe właściwości dają materiałowi korkowemu ogromny potencjał i duże znaczenie. Przemysł winiarski i społeczność naukowa opublikowały szereg badań sensorycznych, które wykazały, że konsumenci uważają, że wina butelkowane z korkami mają lepszą jakość w porównaniu z winami zamkniętymi innymi zamknięciami.
Postaw mi kawę na buycoffee.to