Oświadczenie American Heart Association jest pierwszym, który koncentruje się na dostarczaniu rodzicom i opiekunom opartych na dowodach strategii tworzenia zdrowego środowiska żywieniowego dla małych dzieci, które wspiera rozwój pozytywnych zachowań żywieniowych i utrzymanie zdrowej wagi w dzieciństwie, zmniejszając w ten sposób ryzyko nadwagi, otyłości i chorób układu krążenia w późniejszym życiu.

Chociaż wiele dzieci rodzi się z wrodzoną zdolnością do zaprzestania jedzenia, gdy są pełne, wpływa na nich także ogólna atmosfera emocjonalna, w tym życzenia i wymagania opiekuna podczas posiłków. Jeśli dzieci czują się pod presją jedzenia w odpowiedzi na życzenia opiekuna, może im być trudniej słuchać ich wewnętrznych wskazówek, które mówią im, kiedy są pełne.

Umożliwienie dzieciom wyboru, a zwłaszcza ile jedzenia w środowisku złożonym ze zdrowych opcji, zachęca dzieci do rozwoju i ostatecznie przejmuje odpowiedzialność za swoje decyzje dotyczące jedzenia i może pomóc im w rozwoju wzorców żywieniowych związanych ze zdrową wagą przez całe życie, zgodnie z autorzy oświadczeń.

„Rodzice i opiekunowie powinni rozważyć zbudowanie pozytywnego środowiska żywieniowego skoncentrowanego na zdrowych nawykach żywieniowych, zamiast skupiać się na sztywnych przepisach dotyczących tego, co i jak dziecko powinno jeść”, powiedział dr Alexis C. Wood, grupa pisząca dla oświadczenie naukowe i asystent profesora w amerykańskim Departamencie Rolnictwa / Rolniczych Usług Badawczych Centrum Badań nad Żywieniem Dzieci i departamencie pediatrii (sekcja żywieniowa) w Baylor College of Medicine w Houston.

Oświadczenie sugeruje, że rodzice i opiekunowie powinni być pozytywnymi wzorami do naśladowania, tworząc środowisko, które demonstruje i wspiera zdrowe wybory żywieniowe, a nie środowisko skupione na kontrolowaniu wyborów dzieci lub podkreślaniu masy ciała. Rodzice i opiekunowie powinni zachęcać dzieci do zdrowego żywienia poprzez:

  • zapewnianie spójnego harmonogramu posiłków;
  • pozwalanie dzieciom na wybranie żywności, którą chcą jeść, z wyboru zdrowych wyborów;
  • serwowanie zdrowej lub nowej żywności obok żywności, którą dzieci już lubią;
  • regularne spożywanie nowej, zdrowej żywności podczas jedzenia z dzieckiem i wykazywanie przyjemności z jedzenia;
  • zwracanie uwagi na werbalne lub niewerbalne sygnały głodu
  • unikanie wywierania presji na dzieci, aby jadły więcej, niż chcą jeść.

Wood zauważył, że niektórym rodzicom i opiekunom może być trudne pozwolenie dzieciom na podejmowanie własnych decyzji żywieniowych, zwłaszcza jeśli dzieci niechętnie próbują nowej żywności i / lub wybrednych. Te zachowania są powszechne i uważane za normalne we wczesnym dzieciństwie, w wieku od 1 do 5 lat, ponieważ dzieci uczą się o smakach i konsystencji stałych pokarmów. Nałożenie sztywnych, autorytarnych zasad dotyczących jedzenia i stosowania taktyk, takich jak nagrody lub kary, może wydawać się udaną taktyką w krótkim okresie. Jednak badania nie potwierdzają tego podejścia; może to mieć długoterminowe, negatywne konsekwencje. Autorytarne środowisko żywieniowe nie pozwala dziecku rozwijać pozytywnych umiejętności decyzyjnych i może zmniejszyć poczucie kontroli, które są ważnymi procesami rozwojowymi dla dzieci.

Ponadto autorytarne podejście wiąże się z tym, że dzieci częściej jedzą, gdy nie są głodne, i jedzą mniej zdrową żywność, która prawdopodobnie ma więcej kalorii, co zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości i / lub chorób związanych z nieuporządkowanym jedzeniem.

Z drugiej strony, pobłażliwe podejście, w którym dziecko może jeść, co chce, kiedy chce, nie stwarza wystarczających granic dla dzieci do rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych. 

Badania sugerują, że niektóre strategie mogą zwiększyć różnorodność dietetyczną dzieci we wczesnych latach, jeśli są „wybredne” lub „wybredne” w kwestii żywności. Wielokrotnie oferowanie dzieciom szerokiej gamy zdrowych produktów spożywczych zwiększa prawdopodobieństwo, że je zaakceptują, zwłaszcza gdy podaje się je z żywnością, którą wolą. Ponadto opiekunowie lub rodzice, którzy entuzjastycznie jedzą jedzenie, mogą również pomóc dziecku w przyjęciu tego jedzenia. Modelowanie zdrowego żywienia – przez opiekunów, rodzeństwo i rówieśników – to dobra strategia pomagania dzieciom w otwarciu się na szerszą gamę opcji jedzenia.

„Na zachowania żywieniowe dzieci ma wpływ wiele osób w ich życiu, dlatego idealnie chcemy, aby cała rodzina wykazywała zdrowe nawyki żywieniowe” – powiedział Wood.

Należy zauważyć, że nie wszystkie strategie działają dla wszystkich dzieci, a rodzice i opiekunowie nie powinni odczuwać nadmiernego stresu ani winy za zachowania żywieniowe dzieci. „Jest jasne, że każde dziecko jest indywidualnością i różni się skłonnością do podejmowania zdrowych decyzji na temat jedzenia w miarę wzrostu. Dlatego ważne jest, aby skupić się na tworzeniu środowiska zachęcającego do podejmowania decyzji i zapewniającego ekspozycję na różnorodność zdrowych, pożywnych pokarmów przez całe dzieciństwo i nie należy zwracać nadmiernej uwagi na indywidualne decyzje dziecka ”- podsumował Wood.

Opiekunowie mogą być potężną siłą pomagającą dzieciom rozwijać zdrowe nawyki żywieniowe, a jednak ich rola jest ograniczona innymi czynnikami. Autorzy oświadczeń zachęcają do polityki, która eliminuje bariery we wdrażaniu zaleceń oświadczenia w szerszym kontekście społeczno-ekonomicznym, w tym społecznych uwarunkowań zdrowia, takich jak status społeczno-ekonomiczny, brak bezpieczeństwa żywności i inne. Chociaż wysiłki, które zachęcają opiekunów do zapewnienia elastycznego, ustrukturyzowanego środowiska żywienia, mogą być ważnym elementem zmniejszania otyłości i ryzyka kardiometabolicznego przez cały okres życia, zauważają, że będą one najbardziej skuteczne w ramach wielopoziomowej, wieloskładnikowej strategii zapobiegania.

Źródło: American Heart Association. „Healthy eating behaviors in childhood may reduce the risk of adult obesity and heart disease.” ScienceDaily. ScienceDaily, 11 May 2020. http://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200511092923.htm