Zgodnie z wynikami badań opublikowanych dzisiaj w European Journal of Preventive Cardiology, czasopiśmie European Society of Cardiology (ESC), przyszli rodzice powinni unikać picia alkoholu przed poczęciem dziecka w celu ochrony przed wrodzonymi wadami serca.

Picie alkoholu trzy miesiące przed ciążą lub w pierwszym trymestrze ciąży wiązało się z 44% podwyższonym ryzykiem wrodzonej choroby serca u chłopców i 16% u dziewczynek, w porównaniu z brakiem picia. Upijanie się, zdefiniowane jako pięć lub więcej napojów podczas jednego razu, było związane z 52% większym prawdopodobieństwem tych wad wrodzonych u chłopców i 16% u dziewczynek.

„Upijanie się przez niedoszłych rodziców jest ryzykownym i niebezpiecznym zachowaniem, które nie tylko może zwiększyć szansę urodzenia dziecka z wadą serca, ale także poważnie zaszkodzić ich zdrowiu” – powiedział dr Jiabi Qin z Xiangya School of Public Health, Central South University, Changsha, Chiny.

Dr Qin powiedział, że wyniki sugerują, że gdy pary starają się o dziecko, mężczyźni nie powinni spożywać alkoholu przez co najmniej sześć miesięcy przed zapłodnieniem, podczas gdy kobiety powinny zaprzestać picia alkoholu rok wcześniej i unikać go podczas ciąży.

Wrodzone choroby serca są najczęstszymi wadami wrodzonymi, na które cierpi około 1,35 miliona dzieci każdego roku. Warunki te mogą zwiększać prawdopodobieństwo chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym życiu, nawet po leczeniu chirurgicznym, i są główną przyczyną zgonów okołoporodowych. Alkohol jest znanym teratogenem i jest powiązany z zaburzeniem ze spektrum alkoholowego płodu (FASD). Około jedno na czworo dzieci z FASD ma wrodzoną chorobę serca, co wskazuje, że alkohol może być również związany z tymi zaburzeniami.

Poprzednie badania badające związek między alkoholem a wrodzonymi chorobami serca koncentrowały się na przyszłych matkach, z niejednoznacznymi wynikami. Jest to pierwsza metaanaliza, która ma na celu zbadanie roli picia alkoholu przez ojca.

Naukowcy opracowali najlepsze dane opublikowane w latach 1991-2019, które wyniosły 55 badań, w tym 41 747 dzieci z wrodzonymi wadami serca i 297 587 bez. Analiza wykazała nieliniową zależność dawka-odpowiedź między rodzicielskim piciem alkoholu a wrodzonymi chorobami serca.

Dr Qin powiedział: „Obserwowaliśmy stopniowo rosnące ryzyko wrodzonych chorób serca wraz ze wzrostem spożycia alkoholu przez rodziców. Zależność nie była istotna statystycznie przy niższych ilościach ”.

Jeśli chodzi o określone wady, badanie wykazało, że w porównaniu z abstynencją, picie matek było skorelowane z 20% większym ryzykiem tetralogii Fallota, kombinacji czterech nieprawidłowości w strukturze serca.

Autorzy zauważyli, że było to badanie obserwacyjne i nie dowodzi związku przyczynowego, ani nie dowodzi, że picie ze strony ojca jest bardziej szkodliwe dla serca płodu niż picie matki. Dane nie mogą być wykorzystane do zdefiniowania ograniczenia spożycia alkoholu, które można uznać za bezpieczne.

Dr Qin powiedział: „Mechanizmy leżące u podstaw alkoholu rodzicielskiego i wrodzonych chorób serca są niepewne i wymagają dalszych badań. Chociaż nasza analiza ma ograniczenia – na przykład rodzaj alkoholu nie został zarejestrowany – wskazuje, że mężczyźni i kobiety planujący rodzinę powinni zrezygnować z alkoholu ”.

Źródło:

European Society of Cardiology. „Fathers-to-be should avoid alcohol six months before conception: Parental alcohol consumption linked to raised risk of congenital heart disease.” ScienceDaily. ScienceDaily, 3 October 2019. www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191003074846.htm