Probiotyki przyjmowane samodzielnie lub w połączeniu z prebiotykami mogą pomóc złagodzić depresję, sugeruje przegląd dostępnych dowodów, opublikowanych w BMJ Nutrition Prevention & Health.

Więcej o probiotykach i prebiotykach.

Naukowcy twierdzą jednak, że nie jest jeszcze jasne, czy mogą one pomóc złagodzić niepokój.

Pokarmy, które poszerzają profil pożytecznych bakterii w jelitach, są wspólnie określane jako probiotyki, podczas gdy prebiotyki to związki, które pomagają tym bakteriom rozwijać się.

W Wielkiej Brytanii w latach 2016-17 1,4 mln osób zostało skierowanych z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, ponad połowa z nich (53%) miała zaburzenia lękowe lub związane ze stresem, a jedna trzecia (33%) miała depresję.

Istnieje dwukierunkowy związek między mózgiem a przewodem pokarmowym, zwany osią jelitowo-mózgową. A możliwość, że mikrobiom – zakres i liczba bakterii obecnych w jelitach – może pomóc w leczeniu chorób psychicznych, stała się przedmiotem zainteresowania w ostatnich latach.

Aby lepiej to zbadać, naukowcy poszukiwali odpowiednich badań opublikowanych w języku angielskim w latach 2003-2019, które dotyczyły potencjalnego wkładu terapeutycznego prebiotyków i probiotyków u dorosłych z depresją i / lub zaburzeniami lękowymi.

Z początkowego zaciągu 71 badań tylko 7 spełniło wszystkie kryteria włączenia. Wszyscy 7 badali co najmniej 1 szczep probiotyczny; 4 przyjrzał się wpływowi kombinacji wielu szczepów.

W sumie w wybranych badaniach znalazło się 12 szczepów probiotycznych, głównie Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei i Bifidobacterium bifidium. Jedno badanie dotyczyło skojarzonego leczenia prebiotycznego, a drugie samej terapii prebiotycznej.

Badania różniły się znacznie pod względem projektu, stosowanych metod i rozważań klinicznych, ale wszystkie z nich wywnioskowały, że suplementy probiotyczne, same lub w połączeniu z prebiotykami, mogą być powiązane z mierzalnym zmniejszeniem depresji.

Każde badanie wykazało znaczny spadek lub poprawę objawów lęku i / lub klinicznie istotne zmiany w biochemicznych miarach lęku i / lub depresji przy stosowaniu probiotyków lub skojarzonego stosowania pre-probiotyków.

Wyniki pokazały, że spośród 12 różnych badanych probiotyków 11 było potencjalnie użytecznych.

Badacze zwracają uwagę na kilka zastrzeżeń do swojej recenzji: żadne z włączonych badań nie trwało zbyt długo; a liczba uczestników w każdym była niewielka.

Utrudnia to wyciągnięcie jakichkolwiek jednoznacznych wniosków na temat ogólnych skutków, czy są one długotrwałe i czy mogą wystąpić jakiekolwiek niepożądane skutki uboczne związane z długotrwałym stosowaniem.

Niemniej jednak na podstawie dotychczasowych wstępnych dowodów sugerują, że terapia pre- i probiotyczna uzasadnia dalsze badania.

Badacze sugerują, że probiotyki mogą pomóc w zmniejszeniu produkcji zapalnych substancji chemicznych, takich jak cytokiny, jak ma to miejsce w przypadku nieswoistego zapalenia jelit. Mogą też pomóc kierować działaniem tryptofanu, substancji chemicznej uważanej za ważną w osi jelitowo-mózgowej w zaburzeniach psychiatrycznych.

Ponieważ zaburzenia lękowe i depresja wpływają na ludzi w bardzo różny sposób, wymagają one podejścia terapeutycznego uwzględniającego te złożoności. „W ten sposób, przy lepszym zrozumieniu mechanizmów, probiotyki mogą okazać się użytecznym narzędziem w szerokim zakresie warunków” – piszą.

Osoby z depresją i / lub zaburzeniami lękowymi często mają również inne podstawowe schorzenia, takie jak upośledzona produkcja insuliny i zespół jelita drażliwego.

„W związku z tym wpływ, jaki probiotyki wywierają na pacjentów z [powszechnymi zaburzeniami psychicznymi] może być dwojaki: mogą bezpośrednio złagodzić depresję zgodnie z obserwacjami z tego przeglądu i / lub mogą korzystnie wpłynąć na doświadczenie pacjenta w ich [częstych zaburzenia psychiczne] poprzez łagodzenie dodatkowych chorób współistniejących ”- piszą.

„Na podstawie informacji zebranych w tym przeglądzie można zasugerować, że w przypadku pacjentów z klinicznie rozpoznaną depresją: izolowana lub uzupełniająca terapia prebiotyczna prawdopodobnie nie wpłynie na indywidualne doświadczenia związane z ich stanem w sposób wyraźny ilościowo; oraz że izolują lub adiuwantowa, probiotyczna / skojarzona terapia prebiotyczno-probiotyczna może zapewnić mierzalną ilościowo poprawę parametrów związanych z depresją ”- podsumowują.

„Istnieją jednak niewystarczające dane, aby zasugerować cokolwiek sensownego dla poparcia lub odrzucenia stosowania leków pre / probiotycznych (lub ich kombinacji) u pacjentów z klinicznie rozpoznanymi zaburzeniami lękowymi; byłby to użyteczny obszar do dalszych badań”.

Źródło: BMJ. „Probiotyki same lub w połączeniu z prebiotykami mogą pomóc złagodzić depresję: ale możliwy wkład w zmniejszenie lęku nie jest jeszcze jasny, sugeruje przegląd dowodów”. ScienceDaily. ScienceDaily, 6 lipca 2020 r.http://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200706203820.htm